Praca!

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

Część 1 - Oddział Pediatrii
kompleksowe usługi lekarskie dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii.

Część 2 - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
kompleksowe usługi lekarskie dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Część 3 - Dział Ratownictwa Medycznego - usługi lekarskie dla lekarzy systemu - art. 3 pkt 3) ustawy z 08.09.2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020.882) w zakresie:
wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego typu „S”

Część 4 - Farmaceuty w Aptece Szpitalnej
Oferty mogą składać osoby posiadające:
- tytuł magistra farmacji,
- prawo wykonywania zawodu,
- przynależność do Okręgowej Izby Aptekarskiej
- ciągłość wykonywania zawodu farmaceuty (art. 37 Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 roku o zawodzie farmaceuty t.j.: Dz.U. 2022 r., 1873)

Część 5 - Nocna i świąteczna Opieka Zdrowotna
dla lekarzy z aktualnym prawem wykonywania zawodu w zakresie: kontraktowych dyżurów

Część 6 - Poradnia Diabetologiczna
specjalistyczne usługi lekarskie dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w zakresie diabetologii

Więcej informacji w linku

Ważne informacje
Certyfikaty

Fundacja "Zdrowie Nasze"