Prezes Zarządu

Beata Ładyszkowska

tel. (59) 822 85 21

Dyrektor do spraw Techniczno-Organizacyjnych

Beata Hinc

tel. (59) 822 85 35

Dyrektor do spraw Medycznych

Krzysztof Gruszko

tel. (59) 822 85 21

Pielęgniarka Naczelna

Lilianna Płotek

tel. (59) 822 85 32

Główny Księgowy

Ewa Chrzan

tel. (59) 822 85 24