Będę pacjentem

Przyjęcie do szpitala  1. Nagły pobyt w szpitalu
Jeśli zostałeś przywieziony do szpitala przez karetkę pogotowia, przywiozła cię rodzina lub skierował cię lekarz pierwszego kontaktu bądź z poradni z nagłym zachorowaniem wymagającym natychmiastowej hospitalizacji to:

  • W Izbie przyjęć przeprowadzone zostaną niezbędne badania i pomiary oraz zostanie założona dokumentacja medyczna,
  • Jeśli w momencie przyjęcia do szpitala nie posiadasz niezbędnych dokumentów Twoi bliscy mogą je dostarczyć trakcie twego pobytu w szpitalu ( należy jednak pamiętać, że jeżeli dokument świadczący o ubezpieczeniu pacjenta nie zostanie dostarczony do oddziału, w którym pacjent przebywa w przeciągu 7 dni, za hospitalizację będzie pacjentowi wystawiony rachunek),
  • Po przeprowadzeniu niezbędnych badań i pomiarów oraz podaniu zleconych przez lekarza leków zostaniesz przewieziony przez personel szpitala do odpowiedniego oddziału,
  • W razie konieczności Szpital zapewni CI w momencie przyjęcia piżamę,
  • Jeśli posiadasz przy sobie rzeczy wartościowe - zostaną one zabezpieczone w depozycie w Izbie Przyjęć, a ubranie będzie przekazane do szatni depozytowej.

  1. Planowane przyjęcie do szpitala
Jeśli otrzymałeś skierowanie na przyjęcie do szpitala w trybie planowym to:
  • Termin planowego przyjęcia do szpitala jest ustalany wstępnie przez pacjenta lub lekarza kierującego do szpitala np. telefonicznie z ordynatorem, bądź w sekretariacie oddziału szpitalnego,
  • Po uzgodnieniu terminu przyjęcia zgłaszasz się w danym dniu do Izby Przyjęć - w godzinach od 7.00 - 15.00


Zgłaszając się do szpitala na uzgodniony termin musisz zabrać ze sobą:
  • Skierowanie do szpitala,
  • Dowód tożsamości,
  • Dokument potwierdzający ubezpieczenie:

  • Inne rzeczy potrzebne podczas pobytu w szpitalu:
  • Potrzebne przybory toaletowe, kapcie własną bieliznę osobistą, piżamę i szlafrok,
  • Informacje lub karty wypisowe z poprzednich pobytów w szpitalu,
  • Wyniki wykonywanych badań (np. EKG, USG,opis TK, wyniki badań labolatoryjnych itp.).

Możesz skorzystać z depozytu szpitalnego w celu przechowanie rzeczy wartościowych, a ubranie zostawić w szatni depozytowej - otrzymasz odpowiednie pokwitowanie. Podczas przyjęcia do szpitala zostaniesz poinformowany o przysługujących Tobie prawach zgodnie z Ustawą o Prawach Pacjenta. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności związanych diagnostycznych przyjęciem do szpitala (badań diagnostycznych i założeniu dokumentacji medycznej) zostaniesz odprowadzony bądź odwieziony przez personel szpitala do odpowiedniego oddziału.