Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

ZAKŁAD OPIEKUNCZO - LECZNICZY w Bytowie

Jest jednostką organizacyjną Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie.

Mottem naszej pracy jest myśl:

"Nie każdego da sie wyleczyć, ale każdym można sie zaopiekować"

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy przyjmuje osoby, które nie wymagają hospitalizacji, ale ze względu na stan zdrowia musza korzystać z opieki, pielęgnacji, kontynuacji leczenia, rehabilitacji w placówce stacjonarnej opieki długoterminowej.

Osoby ubiegające się o skierowanie musza posiadać aktualne ubezpieczenie.

Z wnioskiem o przyjęcie do ZOL-u , może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie, jej przedstawiciel ustawowy lub za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego, inna osoba bądź podmiot leczniczy.

Wymagane dokumenty w celu przyjecia do ZOL-u znajdziesz TUTAJ.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r.

Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym ma charakter okresowy.

ZOL w Bytowie został utworzony 01 lipca 2000r. Dysponuje miejscami dla 42 pacjentów. Przebywają oni w pokojach dwuosobowych, każdy ze swoim węzłem sanitarnym.

Przy ładnej pogodzie, pacjenci mogą przebywać na świeżym powietrzu na tarasie.

Personel sprawujący opiekę to: lekarz, pielęgniarki, opiekunki, rehabilitantki, kapelan, psycholog, terapeuta zajęciowy, pracownicy gospodarczy. W razie konieczności, np. pogorszenia stanu zdrowia pacjenta - korzystamy z konsultacji lekarzy specjalistów ze szpitala.

Odpłatność: pacjent pokrywa koszty zakwaterowania, zaś wszystkie usługi medyczne są kontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela osobiście lekarz ZOL-u w poniedziałek godz. 12.00 – 15.00 i piątek godz. 08.00- 15.00

Zakres świadczonych usług:

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W ZOL