Laboratorium Analityczne

Laboratorium: bliżej pacjentów, więcej badań, nowoczesne wyposażenie

Laboratorium diagnostyczne Szpitala Powiatu Bytowskiego zlokalizowane jest na parterze budynku głównego szpitala przy ulicy Lęborskiej 13 w Bytowie Pracownie laboratorium zajmują pomieszczeniach po dawnym punkcie krwiodawstwa. Laboratorium w nowym miejscu stworzyliśmy z myślą o podniesieniu jakości świadczonych usług i poprawie dostępności ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnoprawnych. Dzięki usytuowaniu na najniższej kondygnacji możliwe było wykonanie szerokiego i wygodnego podjazdu z poręczami, umożliwiającego samodzielny, bezpieczny i komfortowy dojazd dla osób na wózkach inwalidzkich i dojście dla osób poruszających się o kulach.

W nowych pomieszczeniach znalazły miejsce pracownie:

  • analityki medycznej,
  • mikrobiologii,
  • serologii ,
  • banku krwi.

Na wyposażeniu nowego laboratorium znajdują się nowoczesne aparaty - analizatory, które umożliwią wykonywanie badań również w poszerzonym zakresie. Dysponujemy już sprzętem umożliwiającym bardziej zaawansowane badania np.: w zakresie stężeń hormonów i profilaktyki bakteriologicznej, szczególnie istotne dla przyszłych mam. Nową usługą jaką już oferujemy jest badanie w kierunku dermatofitów wykonywane w przypadku schorzeń skórnych, a dotyczące np. znalezienia przyczyn grzybicy czy uczuleń.

Z nowej inwestycji korzystają jednak nie tylko pacjenci szpitala, ale również osoby przychodzące ze skierowaniami z innych ośrodków, kierowane na badania związane z profilaktyką pracy i inne, które po prostu chcą znać stan swojego zdrowia i w tym celu wykonać badania diagnostyczne.

Laboratorium pracuje od poniedziałku do niedzieli 24h/ dobę.

Materiały do badań i odbiór wyników

Materiał do badań wykonywanych na zlecenia spoza szpitala i na potrzeby medycyny pracy przyjmowany jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 11:00 w punkcie pobrań, znajdującym się w pomieszczeniach samego laboratorium.

Wyniki wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, również w punkcie pobrań.

Punkt pobrań przy Laboratorium w naszym szpitalu czynny jest poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 11:00.

Telefony

  • Pracownia analityki ogólnej 59 822 87 56,
  • Pracownia seroligii 59 822 87 53,
  • Pracownia mikrobiologii 59 822 85 38 lub 509 474 551,
  • Laboratorium kierownik 59 822 85 37

Zakres świadczonych usług:

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W LABORATORIUM
WYKAZ BADAŃ
CENNIK WRAZ Z CZASEM OCZEKIWANIA NA WYNIKI BADAŃ
Aneks nr 1 do CENNIKA BADAŃ LABORATORYJNYCH
Aneks nr 2 do CENNIKA BADAŃ LABORATORYJNYCH