Dział Ratownictwa Medycznego

Dział Ratownictwa Medycznego zorganizowany jest w formie baz ratowniczych zespołów wyjazdowych, które są zlokalizowane:

  • w Bytowie na terenie kompleksu szpitalnego, przy ul. Lęborskiej 13,
  • w Miastku przy ul. Sikorskiego 1.
  • w Lipnicy, przy ul. Strażackiej 5

W bazach wyjazdowych w Bytowie i Miastku stacjonuje po jednym zespole wyjazdowym typu specjalistycznego „S” i po jednym typu podstawowego „P”, w podstacji w Lipnicy funkcjonuje zespól typu podstawowego „P” . Zespoły ratownictwa medycznego udzielają świadczeń zdrowotnych w stanach nagłego zagrożenia w miejscu zdarzenia poprzez medyczne czynności ratunkowe. Miejsce zdarzenia, to miejsce w którym nastąpiło zdarzenie/wypadek powodujące stan nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz obszar, na którym rozciągają się jego skutki.

Ważne miejsce działalności kadry Działu Ratownictwa Medycznego to zaangażowanie w prowadzenie działalności edukacyjnej. Ratownicy Działu szkolą dzieci i młodzież od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne, ale nie zapominają też o dorosłych, bo w końcu wychodząc z założenia, że podstawy ratowania życia ludzkiego powinniśmy znać wszyscy .... czego się Jaś nie nauczył tego Jana koniecznie trzeba nauczyć.

Zakres świadczonych usług:

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W DZIALE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO