Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. jest jednostką, która buduje przyjazny model leczenia dopasowany do potrzeb każdego pacjenta.

Świadczymy usługi zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, porad specjalistycznych, diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji, opieki nad osobami starszymi w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i hospicjum oraz ratownictwa medycznego.

Zadaniem powstałej w 2009 roku spółki jest stworzenie optymalnych warunków dla funkcjonowania i rozwoju, dlatego też stale utrzymujemy wysokie standardy świadczonych usług poprzez bieżące modernizacje, które poprawiają estetykę szpitala oraz wyposażamy oddziały naszej jednostki w najnowocześniejszą aparaturę i sprzęt medyczny.

Oferujemy sprawdzone i coraz nowocześniejsze metody leczenia, doświadczoną kadrę medyczną, bardzo dobre warunki pobytu oraz atmosferę przyjazną pacjentowi i jego bliskim.

Każdego dnia zapewniamy całodobową opiekę medyczną świadczoną przez wyspecjalizowany personel. Świadczymy kompleksowe usługi medyczne w zakresie:

 • DIAGNOSTYKI
  • RTG
  • TK
  • USG – z możliwością badań Doplerowskich
  • EKG – z możliwością badań Holterowskich
  • gastroskopia, kolonoskopia i rektoskopii
  • pracownia nieinwazyjnej diagnostyki serca – z badaniem próby wysiłkowej i ECHO serca
  • laboratorium analityczne i mikrobiologiczne;
 • LECZENIA SZPITALNEGO
 • Oferujemy leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii.

 • PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
 • Chirurgiczna, urazowo - ortopedyczna, położniczo-ginekologiczna, diabetologiczna, kardiologiczna, pediatryczna, chorób wewnętrznych.

 • REHABILITACJI
 • Ambulatoryjnej w ramach szeregu pracowni kinezy i fizykoterapii m.in.: światłolecznictwa w tym laseroterapia, magnetoterapii, masażu.

 • OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I TERMINALNEJ
 • Oferujemy pobyty stacjonarne w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla osób wymagających stałej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w tym również dla wentylowanych mechanicznie. Świadczymy również specjalistyczną opiekę dla osób chorych znajdujących się w stanach terminalnych w formie hospicjum domowego.

 • PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 • Udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarza rodzinnego.
  Zabezpieczenie świadczeń popołudniowo - nocnej i świątecznej, opieki pielęgniarskiej oraz lekarskiej w formie wyjazdowej i ambulatoryjnej.

 • RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
 • Zespoły wyjazdowe: dwa specjalistyczne i trzy podstawowe stacjonujące w bazach wyjazdowych na terenie Bytowa , Miastka i Lipnicy.

Na terenie obiektów szpitalnych dysponujemy również miejscem wyznaczonym do lądowania dla śmigłowców ratowniczych i parkingami dla samochodów osobowych.