Hospicjum domowe

Świadczenia w ramach hospicjum domowego to jedna z form opieki nad nieuleczalnie chorym oraz jego rodziną. Opiekę taką realizuje zespół złożony z lekarza medycyny paliatywnej, pielęgniarki specjalistki opieki paliatywno-hospicyjnej, psychologa, fizjoterapeuty i kapelana. Członkowie zespołu nie tylko leczą, pielęgnują czy usprawniają pacjenta, ale starają się również zapewnić jak najlepszy jego stan psychiczny. Nawiązują też kontakt z najbliższymi chorego ucząc opieki nad nim, radzenia sobie ze stresem, jaki wywołuje choroba oraz obawami jakie niesie ze sobą świadomość jej nieuleczalności. Pacjent objęty opieką zespołu Hospicjum Domowego pozostaje w domu w znajomym, bezpiecznym dla siebie otoczeniu i ze swoimi bliskimi, co również w znaczący sposób wpływa zarówno na jego samopoczucie, możliwości łagodzenia objawów choroby jak i utrzymanie więzi emocjonalnych.

Opieka hospicyjna oznacza aktywną i wszechstronną opiekę nad osobami cierpiącymi na postępujące, przewlekłe i nieuleczalne choroby. Pierwsze hospicja powstały już w czasach historycznych, lecz ich zadaniem była ogólna opieka nad osobami potrzebującymi. Dopiero w latach 60-tych XX wieku w Wielkiej Brytanii zaczęły powstawać ośrodki medyczne, które koncentrowały się na opiece nad chorymi umierającymi. Zrodziła się idea miejsca przeznaczonego dla ludzi umierających. Miejsca, w którym będą mogli, otoczeni opieką, wolni od bólu, uporządkować swoje sprawy oraz przygotować się do odejścia.

Pierwsze hospicjum domowe powstało w Gdańsku w 1984r. Od tego czasu Hospicja domowe przeszły ogromna metamorfozę. Udoskonaliły swoje metody pracy, rozszerzyły świadczenia również o wsparcie duchowe i pomoc socjalną.

Do objęcia opieką w Hospicjum Domowym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. kwalifikowani są chorzy na podstawienie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np .lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty, onkologa, chirurga, itp.). 80 % pacjentów Hospicjum to chorzy w terminalnej fazie choroby nowotworowej, gdzie zostało zakończone leczenie przyczynowe. Kolejną grupę stanowią chorzy ze skrajną niewydolnością oddechową oraz krążenia, z trudno gojącymi się odleżynami, chorobami związanymi z AIDS.

Lekarz Hospicjum Domowego odwiedza chorych w domu raz na 2 tygodnie, pielęgniarka 2 x w tygodniu. Ponadto cały czas chory i jego bliscy pozostają w stałym kontakcie telefonicznym z lekarzem i pielęgniarką.

Najczęstszymi dolegliwościami z którymi chory nie może sobie poradzić to ból, duszność, kłopoty z połykaniem, z oddawaniem stolca oraz towarzyszący tym objawom strach. Nierzadkim problemem jest dostosowanie się pacjenta do nowej sytuacji, która zaskoczyła nie tylko jego samego, ale uderzyła też w najbliższych.

Świadczenia w Hospicjum Domowym są całkowicie bezpłatne.

Jeżeli zachodzi taka potrzeba również nieodpłatnie wypożycza się choremu niezbędny sprzęt wspomagający tj.: wózki inwalidzkie, kule, laski, balkoniki czy inhalatory lub koncentratory tlenu.

Obecnie umowa z Narodowym Funduszem umożliwia nam objęcie opieką 2 pacjentów miesięcznie.

W planach rozwoju działalności Hospicjum Domowego bytowskiego szpitala jest pozyskiwanie dodatkowego wyspecjalizowanego personelu, który pozwoliłby na zwiększenie liczby osób obejmowanych opieką oraz ewentualne poszerzenie wyposażenia udostępnianego pacjentom o specjalistyczne łóżka i materace przeciwodleżynowe.

Zakres świadczonych usług:

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W HOSPICJUM DOMOWYM