Praca

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

Część 1 - Pracownia diagnostyki radiologicznej w zakresie:
badań USG dla lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii lub w trakcie specjalizacji z radiologii

Część 2 - Pracownia diagnostyki radiologicznej w zakresie :
badań TK dla lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii lub w trakcie specjalizacji z radiologii

Więcej informacji w linku

Ważne informacje
Certyfikaty

Fundacja "Zdrowie Nasze"