WZNOWIENIE ODWIEDZIN CHORYCH od 14 KWIETNIA 2022 r.

Szanowni Pacjenci,
Informujemy że od dnia 14 kwietnia 2022r. wznawiamy odwiedziny hospitalizowanych pacjentów z zachowaniem poniższych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego:

1. Sugerowane odwiedziny pacjentów mogą odbywać się w godzinach 14.00 -16.00.
2. Przy pacjencie będzie mogła przebywać jednoczasowo tylko 1 osoba.
3. W sali chorych oprócz pacjentów mogą przebywać jednoczasowo maksymalnie 2 osoby odwiedzające z zaleceniem zachowania dystansu od innych 1,5 m.
4. Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 15-30 min.
5. Wskazane jest, aby pacjenta odwiedzała ta sama osoba (ograniczenie rotacji osób wchodzących na oddział).
6. Odwiedzający musi być bezwzględnie zdrowy, a w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia, odwiedziny powinny zostać odroczone.
7. Każda osoba odwiedzająca wchodząca na teren szpitala, powinna mieć założona maseczkę ochronną oraz powinna zdezynfekować ręce.

Ważne informacje
Certyfikaty

Fundacja "Zdrowie Nasze"