Informacja

INFORMACJASzpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie informuje, że z dniem 01.01.2022 roku zacznie obowiązywać nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Z treścią nowego Zakładowego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych można się zapoznać w Dziale Personalnym lub Sekretariacie Szpitala.

Dział Personalny Szpitala
Ważne informacje
Certyfikaty

Fundacja "Zdrowie Nasze"