Szpital Powiatu Bytowskiego – Szpitalem bez bólu

Nasz Szpital, spełnił wymagania programu ,,Szpital bez bólu”. Jego inicjatorem jest Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Otrzymaliśmy ten ważny certyfikat, ponieważ spełniamy wszystkie kryteria, wśród których znajdują się uczestnictwo personelu medycznego co najmniej raz w roku w specjalistycznych szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu, prowadzenie monitoringu natężenia bólu u wszystkich operowanych pacjentów, co najmniej cztery razy na dobę, czy prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu.

Podstawowym założeniem programu certyfikacji szpitali jest skuteczne uśmierzanie bólu. Można go scharakteryzować jako w trzech punktach:

A – jak Anestezja

Tym terminem określane są wszystkie działania zmierzające do zmniejszenia i wyeliminowania odczuwania bólu. Takie działania są priorytetem i podstawą programu przyznającego certyfikat. Anestezja ma na celu zablokowanie odczuwania bólu, podczas operacji lub innych zabiegów medycznych.

B – jak Ból

Ból pooperacyjny najczęściej jest niewłaściwie uśmierzany a przyczyny tego bywają różne, od niewiedzy poprzez problemy organizacyjne na złożoności postępowania przeciwbólowego kończąc. Jednym ze sposobów poprawy postępowania przeciwbólowego po zabiegu operacyjnym jest podnoszenie wiedzy pacjenta w tym zakresie. - Personel w naszym szpitalu, na oddziałach został przeszkolony w jaki sposób informować pacjenta o tym, że po zabiegu może występować ból, jednak istnieją skuteczne metody jego łagodzenia. W przypadku odczuwania bólu pacjent powinien zawsze zwrócić na to uwagę personelowi, który się nim opiekuje na oddziale, wtedy otrzyma on skuteczne leczenie przeciwbólowe. – mówi Jolanta Woźniak, pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością w bytowskim szpitalu. Po zabiegu, na skutek znieczulenia lub stosowanego leczenia przeciwbólowego może odczuwać działania niepożądane np. nudności lub zawroty głowy, informacje te także są zawsze przekazywane w rozmowie z pacjentem przed planowaną operacją, również w postaci ulotki informacyjnej.

C – jak Certyfikat

Bytowski szpital przystępując do programu ,,Szpital bez bólu” zaangażował w tym celu wszystkich pracowników oddziałów zabiegowych. Certyfikat odebrała Pani Prezes Beata Ładyszkowska 23 listopada w Krakowie od prof. dr hab. n. med. Jana Dobrogowskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Dokument ten jest prestiżowym wyróżnieniem, a jego posiadanie jest gwarancją dla pacjentów, że w naszym szpitalu uśmierzamy ból pooperacyjny profesjonalnie i tym samym spełniamy najwyższe standardy. Jest to kolejny, znaczący krok ku zwiększeniu zadowolenia wśród obecnych i przyszłych pacjentów naszego szpitala.

Ważne informacje
Certyfikaty

Fundacja "Zdrowie Nasze"