Zapisy na szczepienia

Uprzejmie przypominamy, że 11 marca rozpoczną się zapisy na szczepienie dla osób w wieku 69 lat W punkcie szczepień Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o ul. Lęborska 13 . Rejestracji można dokonać pod numerem telefonu 731 997 100 Ponadto prowadzone są zapisy na szczepienia dla osób z grupy 1b które maja wystawione E-skierowanie

Do grupy 1b należą osoby:
- z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią,
- u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia,
- po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne,
- oczekujące na przeszczepienie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134),
- poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej,
- dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek.
-skierowania na szczepienie: Dla większości pacjentów skierowania na szczepienie zostały wygenerowane automatycznie przez CeZ. Jednakże niektóre osoby zakwalifikowane do grupy 1b nie będą miały automatycznie wystawionych e-skierowań z uwagi na brak danych o takich osobach w NFZ, przykłady: osoby ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, u których nie rozpoczęto leczenia, osoby oczekujące na przeszczep, osoby nie korzystające z publicznego systemu ochrony zdrowia lub osoby chore onkologicznie leczone w ramach badań klinicznych. W takich przypadkach skierowanie na szczepienie może wystawić lekarz prowadzący (np. onkolog) lub lekarz POZ.

Ważne informacje
Certyfikaty

Fundacja "Zdrowie Nasze"