Od 1 stycznia 2018 r. karetka typu P w Miastku będzie jeździć całodobowo.

Wspólne działania bytowskiego szpitala i Starostwa o to, aby karetka P w Miastku ponownie jeździła do pacjentów całodobowo, zostały zrealizowane.

Zgodnie z Wojewódzkim planem działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego ambulans typu P stacjonujący w miasteckiej bazie, który dotychczas wyjeżdżał do pacjentów w godzinach od 08.00 do 20.00, znowu będzie dostępny przez całą dobę.
- Bardzo cieszy nas taka wiadomość, bo wspólnie ze Starostwem zabiegaliśmy o to od dawna. Jest to także bardzo dobra informacja dla pacjentów. – mówi Beata Ładyszkowska, prezes Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o. o. Przypomnijmy, że 1 lipca br. ambulans z podstacji w Miastku wyjeżdżał do chorych w określonych godzinach. Od nowego roku pomoc chorym będzie realizowana szybciej i sprawniej, całodobowo.
Obecnie Dział Ratownictwa Medycznego bytowskiego szpitala zorganizowany jest w formie trzech baz ratowniczych zespołów wyjazdowych, które zlokalizowane są w Bytowie, w Miastku i w Lipnicy. W bazach wyjazdowych w Bytowie i Miastku stacjonuje po jednym zespole wyjazdowym typu specjalistycznego „S” (z obsadą lekarza i dwóch ratowników) i po jednym typu podstawowego „P” (z obsadą dwóch ratowników), w podstacji w Lipnicy funkcjonuje zespól typu podstawowego „P”

W ubiegłym roku karetki z obu baz wyjeżdżały do pacjentów ponad 4 tys. 300 razy.

Ważne informacje
Certyfikaty

Fundacja "Zdrowie Nasze"