Nareszcie! Podstacja pogotowia w Lipnicy uroczyście otwarta. Ratownicy zaczną pracę 1 lipca.

Liczba podstacji bytowskiego Pogotowia Ratunkowego zwiększy się w naszym regionie. Już od 1 lipca karetka P, całodobowo będzie stacjonować w Lipnicy przy ul. Strażackiej 5.

Na zaproszenie Wójta Gminy Lipnica Andrzeja Lemańczyka w uroczystym otwarciu nowej podstacji pogotowia wzięli udział: Starosta Bytowski – Leszek Waszkiewicz, Radni Gminy Lipnica, przedstawiciele Urzędu Gminy Lipnica i Rady Powiatu Bytowskiego, przedstawiciele bytowskiego szpitala: Beata Ładyszkowska – prezes, Krzysztof Gruszko – dyrektor ds. medycznych, Beta Hinc – dyrektor ds. Techniczno – organizacyjnych i Lilianna Plotek – Naczelna pielęgniarka a także ratownicy medyczni i przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy. Aby tradycji stało się zadość kompleks ratunkowy został poświęcony przez Księdza Proboszcza Leszka Wołoszyka. Po przecięciu wstęgi goście obejrzeli pomieszczenia nowo powstałej podstacji pogotowia.

Zgodnie z Wojewódzkim planem działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa pomorskiego nowa podstacja pogotowia będzie funkcjonować w Lipnicy od 1 lipca 2017r. Istnieje więc szansa na sprawniejszą i szybszą pomoc chorym. Obecnie Dział Ratownictwa Medycznego bytowskiego szpitala zorganizowany jest w formie dwóch baz ratowniczych zespołów wyjazdowych, które zlokalizowane są w Bytowie i w Miastku. W każdej z baz wyjazdowych stacjonuje po jednym zespole wyjazdowym typu specjalistycznego „S” (z obsadą lekarza i dwóch ratowników) i po jednym typu podstawowego „P” (z obsadą dwóch ratowników). W ubiegłym roku karetki z obu baz wyjeżdżały do pacjentów ponad 4 tys. 300 razy.

W nowej bazie w Lipnicy przy ulicy Strażackiej 5, będzie funkcjonowała całodobowo karetka P z dwoma ratownikami. Pomieszczenia dla ratowników medycznych został przystosowane tak, aby odpowiadały one rygorystycznym standardom stawianym obiektom medycznym. Siedziba podstacji mieści się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Do dyspozycji ratowników, którzy pełnić będą tam dyżur będzie pomieszczenie z łazienką oraz aneksem kuchennym.

- Cieszę się ogromnie, że w Lipnicy zacznie funkcjonować podstacja pogotowia. Mam nadzieję, że dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców ale też turystów. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jej uruchomienia – mówi Beata Ładyszkowska, prezes Szpitala Powiatu Bytowskiego. Liczba ambulansów w Miastku nie zostanie ograniczona, obie karetki pozostaną na miejscu z tym, że karetka P będzie wyjeżdżała do wezwań w godzinach od 8.00 do 20.00. Głównym argumentem przemawiającym za powstaniem nowej podstacji w Lipnicy jest specyfika regionu, zwłaszcza ukształtowanie terenu i odległości, jakie ratownicy muszą niejednokrotnie przebyć celem ratowania życia i zdrowia mieszkańców.


Ważne informacje
Certyfikaty

Fundacja "Zdrowie Nasze"