Szpital Powiatu Bytowskiego w sieci szpitali. Bytowska placówka zakwalifikowała się na pierwszy poziom systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa pomorskiego.

Szpital Powiatu Bytowskiego został zakwalifikowany do sieci systemu: ,,Podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej" czyli do tzw. sieci szpitali.

Wszystkie placówki podzielono ze względu na stopnie referencyjności. Szpitale I stopnia to szpitale z oddziałami tj. chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, położnictwo i ginekologia, neonatologia i pediatria. Szpitale II stopnia to te z oddziałami tj.: chirurgia dziecięca, chirurgia plastyczna, kardiologia, neurologia, okulistyka, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, otorynolaryngologia, reumatologia czy urologia. Trzeci stopień to placówki z oddziałami specjalistycznymi tj. nefrologia, kardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia klatki piersiowej. Szpitale które znalazły się w tzw. sieci te będą miały zapewnione finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wykaz placówek wchodzących w sieć będzie obowiązywał od 1 października 2017 r. do 30 czerwca 2021 r. Podstawą finansowania będzie ryczałt, którego wysokość zostanie wyliczona na podstawie liczby i struktury sprawozdawanych w poprzednim okresie świadczeń.

Jak podkreśla NFZ lista szpitali w sieci nie jest jeszcze ostateczna. Teraz najważniejszy etap to obliczenie ryczałtów, które są podstawą finansowania sieciowych szpitali na danym poziomie referencyjności. Wysokość ryczałtu będzie zależała od liczby i struktury świadczeń udzielonych i sprawozdanych przez świadczeniodawcę w poprzednich okresach. Ministerstwo zapewnia że zmiany te zagwarantują odpowiedni poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitali, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia opieki zdrowotnej.


Ważne informacje
Certyfikaty

Fundacja "Zdrowie Nasze"