Czy opiekę nad pacjentami hospicjum domowego obejmie inny podmiot?

Po konkursie zorganizowanym przez NFZ od lipca usługi hospicjum domowego będzie realizował inny podmiot. Szpital Powiatu Bytowskiego zaapelował do niego o objęcie opieką dotychczasowych pacjentów.

Ogłoszony przez NFZ konkurs na usługi hospicjum domowego, którego głównym wskaźnikiem była cena, wygrała Małgorzata Małysz z Miastka. Z uwagi na wiele próśb i pytań ze strony rodzin pacjentów, szpital przygotował ofertę odpłatną. Placówka chce się też odwołać od werdyktu NFZ do sądu.

Od pierwszego lipca działalność hospicyjną na terenie naszego powiatu przejmie inny podmiot. Bytowski szpital nie rezygnuje z prowadzenia hospicjum. Pacjenci będę mogli korzystać z pomocy specjalistów odpłatnie. - Rodziny chorych prosiły nas o możliwość zachowania ciągłości opieki, choćby odpłatnie – mówi Beata Ładyszkowska, prezes szpitala. - Obliczyliśmy, że taki koszt to 1650 zł za miesiąc. To niemała kwota, dlatego poprosiliśmy też zwyciężczynię konkursu o objęcie naszych chorych tymi usługami. NFZ nie nałożył na nią takiego obowiązku.

Bytowski szpital prowadził Hospicjum domowe od lipca 2014r. Od tego czasu opieką objęliśmy 128 osób.

Hospicjum domowe to forma kompleksowej pomocy chorym będącym w ostatnim stadium choroby nowotworowej. Jest to trudna ale i bardzo potrzebna pomoc określana mianem opieki paliatywno-hospicyjnej. Podopieczni to osoby w różnym wieku, często młodym. Jedni są samotni, inni mają rodziny. Wierzący i niewierzący. Wszystkich jednak łączy ten sam los - umierają. Staramy się ich przygotować do spokojnej i godnej śmierci. Pacjent objęty opieką zespołu Hospicjum Domowego pozostaje w domu w znajomym, bezpiecznym dla siebie otoczeniu i ze swoimi bliskimi, co również w znaczący sposób wpływa zarówno na jego samopoczucie, możliwości łagodzenia objawów choroby jak i utrzymanie więzi emocjonalnych. W Hospicjum pracują lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, psycholodzy, ksiądz. Niosą pomoc chorym na raka przebywającym w domach, poprzez zwalczanie bólu i innych dolegliwości fizycznych, pielęgnacje, łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych. Do objęcia opieką w Hospicjum Domowym kwalifikowani są chorzy na podstawie skierowania od lekarza (np. lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty, onkologa, chirurga, itp.)
80 % pacjentów Hospicjum to chorzy w terminalnej fazie choroby nowotworowej, gdzie zostało zakończone leczenie przyczynowe. Kolejną grupę stanowią chorzy ze skrajną niewydolnością oddechową oraz krążenia, z trudno gojącymi się odleżynami, chorobami związanymi z AIDS. Lekarz Hospicjum Domowego odwiedza chorych w domu raz na dwa tygodnie, pielęgniarka dwa razy w tygodniu. Ponadto cały czas chory i jego bliscy pozostają w stałym kontakcie telefonicznym z lekarzem i pielęgniarką

Nowy podmiot, który poprowadzi hospicjum domowe w ramach kontraktu z NFZ to Hospicjum domowe, Os. Ceglane 1, 77- 200 Miastko, nr tel. 668-854-538 p. Małgorzata Małysz

Ważne informacje
Certyfikaty

Fundacja "Zdrowie Nasze"