Triage – czyli kolory pomocne w ocenie stanu zdrowia

Pracownicy bytowskiego szpitala zapoznali się ze szczegółami rozwiązania, które jest wdrażane we wszystkich SORach w kraju. Chodzi o Triage.
Według założeń triage’u pacjent zostaje zakwalifikowany do jednego z czterech priorytetów przyjęcia i otrzymuje opaskę w określonym kolorze. Zastosowanie tego rozwiązania ma uprościć procedurę przyjmowania chorych i skrócić czas oczekiwania osób z grupy wysokiego ryzyka.
Szkolenie przeprowadził mgr Andrzej Rut, dyplomowany ratownik medyczny, mgr pedagogiki zdrowia, absolwent i pracownik Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Ważne informacje
Certyfikaty

Fundacja "Zdrowie Nasze"