12 maj - Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Zawód pielęgniarki i położnej, czego świadkami jesteśmy na co dzień, to wyjątkowo odpowiedzialna misja. To pielęgniarka jest najbliżej chorego i to ona wie najlepiej, jak go pocieszyć i ukoić ból, często jest powiernikiem jego sekretów. W naszym szpitalu pracuje 112 pielęgniarek, każdego dnia dbają o to aby pacjentom niczego nie brakowało. Mało kto wie, iż zawód ten jest w szpitalu tak samo ważny jak zawód lekarza, pielęgniarki i pielęgniarze uczestniczą w procesie leczenia pacjenta, stanowią jeden zespół, a ich obserwacje i doświadczenie są niezwykle cenne, gdyż to oni są najbliżej pacjenta. Warto wspomnieć, że dziś pielęgniarki i pielęgniarze kończą studia, szkolą się, by korzystać z najnowszej wiedzy i technologii, mają też różne specjalizacje, jak np. z ratownictwa medycznego, anestezjologii i intensywnej terapii, opieki długoterminowej czy opieki paliatywnej.

Wysokie oceny wystawiane naszej placówce z tytułu jakości świadczonych usług medycznych są także Państwa udziałem, wynikiem zaangażowania oraz odpowiedzialności. Doceniamy Wasz wkład w opiekę, chęć niesienia pomocy, zaangażowanie i troskę, jaką okazujecie choremu. Wszystkim Pielęgniarkom oraz Pielęgniarzom wykonującym tę profesję dziękujemy za troskliwą i profesjonalną opiekę medyczną, życzliwość, ciepłe słowa i uśmiech ofiarowane naszym Pacjentom.

Ważne informacje
Certyfikaty

Fundacja "Zdrowie Nasze"