Umowa na informatyzację podpisana!

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Paweł Orłowski i Prezes Szpitala Powiatu Bytowskiego Beata Ładyszkowska podpisali umowę na dofinansowanie informatyzacji bytowskiego szpitala. Projekt, którego realizacja potrwa półtora roku, ma przyspieszyć dostęp pacjentów i ich lekarzy do informacji zdrowotnych.

- Dzięki dofinansowaniu zainstalujemy nowoczesny system teleinformatyczny obejmujący zarządzanie, dokumentację medyczną i świadczenie usług on-line – mówi Beata Ładyszkowska. - System ten umożliwi pacjentom dostęp on-line do historii choroby m.in. wypisów szpitalnych czy skierowań a także rejestrację drogą elektroniczną na wizyty w poradniach czy badania. Zakres projektu obejmuje modernizację sieci informatycznej szpitala, dostawę sprzętu komputerowego oraz systemów oprogramowania, a także szkolenie dla użytkowników i administratorów z zakresu obsługi aplikacji, systemów dziedzinowych, systemów specjalistycznych.

Tytuł projektu informatycznego to: ,,Poprawa bezpieczeństwa pacjentów i efektywności świadczeń Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w ramach regionalnego systemu zdrowia poprzez zwiększenie wykorzystania technologii IT”, a jego całkowita wartość wynosi 2,5 mln zł. Kwota dofinansowania, jaką uzyskał Szpital w Bytowie to blisko 2 mln złotych.

Ważne informacje
Certyfikaty

Fundacja "Zdrowie Nasze"