Szpital w Bytowie: za półtora roku szybszy i prostszy dostęp do dokumentacji medycznej

Blisko 2 miliony złotych dofinansowania na informatyzację otrzymał Szpital Powiatu Bytowskiego. Projekt, którego realizacja potrwa półtora roku, ma przyspieszyć dostęp pacjentów i ich lekarzy do informacji zdrowotnych.

Projekt pod nazwą ,,Poprawa bezpieczeństwa pacjentów i efektywności świadczeń Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o. o. w ramach regionalnego systemu zdrowia poprzez zwiększenie wykorzystania technologii IT” otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w wysokości 85% wydatków. Całkowita planowana wartość projektu to blisko 2,5 mln zł.

- Przeprowadzenie pełnej informatyzacji w naszym szpitalu pozwoli na ujednolicenie dokumentacji medycznej – mówi Beata Ładyszkowska, prezes bytowskiego szpitala. - Dzięki temu lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy medyczni będą mieli szybki dostęp do dokumentacji, w tym do historii choroby pacjenta, danych o prowadzonych terapiach czy wyników badań. To także wygoda dla pacjentów - historie chorób, wykonanych usług, skierowań, recept, zwolnień lekarskich, plany szczepień, zaleceń będą mogli otrzymać w formie elektronicznej.

Ponadto pacjenci będą mieli możliwość elektronicznej realizacji recept, rejestracji on-line na wizyty, zapewnienie szybkiego dostępu do elektronicznych danych medycznych w sytuacjach nagłych, a także umożliwienie elektronicznej obsługi zwolnień lekarskich. Zakres projektu obejmuje modernizację sieci informatycznej szpitala, dostawę sprzętu komputerowego oraz systemów oprogramowania, a także szkolenie dla użytkowników i administratorów z zakresu obsługi aplikacji, systemów dziedzinowych, systemów specjalistycznych.

Prace związane z wprowadzeniem informatyzacji mają potrwać do końca trzeciego kwartału 2018 roku.

Projekt bytowskiego szpitala zapisany jest jako jedno z przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest dostosowanie szpitali do wymogów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, zobowiązującej podmioty lecznicze do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Ważne informacje
Certyfikaty

Fundacja "Zdrowie Nasze"