Fundacja ,,Zdrowie Nasze” bytowskiego szpitala zaprasza na drugą konferencję dotyczącą opieki długoterminowej

23 listopada o godzinie 11.00 w siedzibie Nadleśnictwa Bytów przy ulicy Szarych Szeregów 7 odbędzie się druga bytowska Konferencja Opieki Długoterminowej i Paliatywno – Hospicyjnej. Temat tegorocznej Konferencji to: ,,Trudności i wyzwania w opiece nad pacjentem przewlekle chorym”.

Niewłaściwa dieta, brak aktywności fizycznej, używki oraz zanieczyszczenie środowiska sprawiają, że coraz częściej chorujemy na tzw. choroby cywilizacyjne takie jak otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zakrzepica żył głębokich, czy nowotwory.

Zmiany psychiczne, jakie towarzyszą chorobie przewlekłej, powodują często wyodrębnienie cech osobowości, które wcześniej nie były widoczne albo które były wręcz obce danej osobie.

Usłyszenie takiej diagnozy, zaakceptowanie jej i dokonanie zmian w codziennym życiu, dla wielu pacjentów bywa bardzo trudne. W jednym z paneli dyskusyjnych konferencji pn. ,,Tracę rozum – życie z chorobą otępienną” Paweł Wierzchowski, psycholog w Zakładzie Opiekuńczo-leczniczym bytowskiego szpitala wyjaśni jak radzić sobie ze skutkami choroby. - Celem panelu dyskusyjnego jest przybliżenie uczestnikom, świata postrzeganego przez osoby dotknięte tym schorzeniem. Ma to na celu uwrażliwienie na potrzeby takich osób, ponieważ są one często traktowane jako osoby bezrozumne – tłumaczy Paweł Wierzchowski.

Choroba otępienna zachodzi stopniowo z różnym nasileniem jej przebiegu od samego początku. Jej źródłem są często uszkodzenia mózgu powstałe w wyniku udarów, wylewów, tętniaków. Otępienie powoduje, że zaburzone są wyższe funkcje poznawcze: pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność uczenia się, język oraz ocena. Jedną z głównych przyczyn choroby otępiennej jest choroba Alzheimera. - W szczególności środowiska niemedyczne mają tendencję do mówienia o takich osobach, że zgłupiały czy zwariowały, że nie ma z nimi kontaktu, przez co chorzy są skutecznie pomijani lub też są obiektami złości i frustracji swojego otoczenia. Poruszony temat ma w efekcie zwiększyć poziom empatii i zrozumienia w śród osób pozostających w kontakcie z chorymi i ich opiekunami – dodaje P. Wierzchowski. Podczas konferencji zostanie także omówiony temat żywienia i jego znaczenie w leczeniu odleżyn.

- Właściwe odżywianie ma kluczowe znaczenie w rekonwalescencji. W chorobie nowotworowej odpowiednia podaż witamin i białka jako budulca, znacznie poprawia jakość życia i w konsekwencji je przedłuża. Może bowiem na jakiś czas spowolnić proces toczącej się choroby - mówi Dorota Szymanowska, pielęgniarka oddziałowa Zakładu Opiekuńczo-leczniczego w Bytowie. – Wykład, który przedstawię podczas konferencji jest tego konkretnym przykładem. Postaram się udowodnić, ze ZOL/ Hospicjum to też życie – dodaje D. Szymanowska.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji.

Ważne informacje
Certyfikaty

Fundacja "Zdrowie Nasze"