Wymiana i zakup sprzętu zabiegowego i sterylizującego

Projekt współfinansowany w 75% przez Unię Europejską ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W roku 2005 i 2006 Szpital Powiatu Bytowskiego w ramach realizacji Projektu "Wymiana i zakup sprzętu zabiegowego i sterylizującego dla Szpitala Powiatu Bytowskiego" pozyskał:
  • Sterylizator gazowy na podtlenek etylenu do potrzeb centralnej sterylizatorni szpitala,
  • Myjnię dezynfektor również do potrzeb centralnej sterylizatorni szpitala,
  • Myjnię dezynfektor do gastroskopów dla pracowni diagnostyki endoskopowej,
  • Łóżka specjalistyczne do intensywnej terapii dla oddziałów Anestezjologii i Intensywnej terapii oraz Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
  • Sprzęt laparoskopowy wykorzystywany do zabiegów na chirurgicznym boku operacyjnym,
  • Dwie diatermie do zabiegów na blokach operacyjnych chirurgicznym i ginekologiczno-położniczym.
Zakup całości sprzętu był w 75 % współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Pozyskany sprzęt pozwoli na znaczącą poprawę możliwości zarówno diagnostycznych, jak i terapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów w najcięższych stanach wymagających intensywnego nadzoru.

Praktycznie nowy laparoskop pozwoli na ograniczenie liczby bardziej inwazyjnych zabiegów wykonywanych metodami tradycyjnymi. Natomiast sterylizator i obie myjnie dezynfektory umożliwią lepszą kontrolę stanu epidemiologicznego użytkowanego sprzętu, pozwalając na zastosowanie nowoczesnych i zautomatyzowanych procesów dezynfekcji oraz sterylizacji, a tym samym zwiększając bezpieczeństwo pacjentów leczonych i poddawanych zabiegom w naszej placówce.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług, a wszystkie działające w naszym regionie jednostki służby zdrowia do współpracy.

Zarząd Szpitala Powiatu Bytowskiego Spółka z o.o.