WZNOWIENIE ODWIEDZIN CHORYCH od 14 KWIETNIA 2022 r.

Szanowni Pacjenci,
Informujemy że od dnia 14 kwietnia 2022r. wznawiamy odwiedziny hospitalizowanych pacjentów z zachowaniem poniższych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego:

1. Sugerowane odwiedziny pacjentów mogą odbywać się w godzinach 14.00 -16.00.
2. Przy pacjencie będzie mogła przebywać jednoczasowo tylko 1 osoba.
3. W sali chorych oprócz pacjentów mogą przebywać jednoczasowo maksymalnie 2 osoby odwiedzające z zaleceniem zachowania dystansu od innych 1,5 m.
4. Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 15-30 min.
5. Wskazane jest, aby pacjenta odwiedzała ta sama osoba (ograniczenie rotacji osób wchodzących na oddział).
6. Odwiedzający musi być bezwzględnie zdrowy, a w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia, odwiedziny powinny zostać odroczone.
7. Każda osoba odwiedzająca wchodząca na teren szpitala, powinna mieć założona maseczkę ochronną oraz powinna zdezynfekować ręce.