poniedziałek, 27 czerwiec 2022 11:33

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. informuje, że w jednostce prowadzone są szczepienia i bilanse dzieci z Ukrainy przebywających na terenie Powiatu bytowskiego w ramach aktualnego Programu Szczepień Ochronnych na rok 2022 ogłoszonych przez Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej polskiej.

poniedziałek, 27 czerwiec 2022 11:30
poniedziałek, 06 czerwiec 2022 21:43

Szanowni Pacjenci,
Informujemy że od dnia 14 kwietnia 2022r. wznawiamy odwiedziny hospitalizowanych pacjentów z zachowaniem poniższych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego:

1. Sugerowane odwiedziny pacjentów mogą odbywać się w godzinach 14.00 -16.00.
2. Przy pacjencie będzie mogła przebywać jednoczasowo tylko 1 osoba.
3. W sali chorych oprócz pacjentów mogą przebywać jednoczasowo maksymalnie 2 osoby odwiedzające z zaleceniem zachowania dystansu od innych 1,5 m.
4. Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 15-30 min.
5. Wskazane jest, aby pacjenta odwiedzała ta sama osoba (ograniczenie rotacji osób wchodzących na oddział).
6. Odwiedzający musi być bezwzględnie zdrowy, a w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia, odwiedziny powinny zostać odroczone.
7. Każda osoba odwiedzająca wchodząca na teren szpitala, powinna mieć założona maseczkę ochronną oraz powinna zdezynfekować ręce.

poniedziałek, 06 czerwiec 2022 21:41

W związku z rezygnacją z pracy lekarza neonatologa i brakiem możliwości zabezpieczenia świadczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia od 18 maja zawieszony zostaje Oddział Położniczy i Neonatologiczny w naszym szpitalu.

Jednocześnie zapewniamy, że wszystkie działania dotychczasowo prowadzone przez szpital w trosce o bezpieczeństwo pacjentek w ramach profilaktyki, szkoły rodzenia, jak również zapewnienia świadczeń ginekologicznych, czy leczenia małych pacjentów na oddziale pediatrycznym pozostają bez zmian.

Decyzja o zawieszeniu porodówki - chociaż jesteśmy do niej zmuszeni zarówno przez okoliczności, jak i wspomniane zapisy rozporządzenia - jest dla nas niezwykłe trudna.

czwartek, 26 maj 2022 12:38

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

Część 1 - Koordynacja oddziałem Neonatologii
dla lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii lub neonatologii oraz staż pracy w zawodzie, co najmniej 5 lat w zakresie: kompleksowych usług lekarskich oraz zarządzania i koordynacji w Oddziale Neonatologii

Część 2 - Oddział Pediatrii i Neonatologii
kompleksowe usługi lekarskie dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii lub neonatologii

Więcej informacji w linku

piątek, 13 maj 2022 10:29

Dnia 14 marca 2022 roku w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. odbyły się ćwiczenia pt. „Postępowanie na wypadek zdarzenia mnogiego, masowego i katastrofy”. Takie ćwiczenia odbywają się w Szpitalu corocznie od 2015 roku.

wtorek, 26 kwiecień 2022 13:49

SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.
zatrudni
Osoby sprzątające
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie jednostki oraz pod numerem telefonu: 59 822 85 15

wtorek, 29 marzec 2022 07:17

Od 1 kwietnia rozpoczyna działalność nowa przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bytowie. Mieści się ona w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. przy ulicy Lęborskiej 13.

poniedziałek, 28 marzec 2022 14:02

Informujemy, że badania w kierunku potwierdzenia obecności wirusa SARS-CoV-2 tj. : testy antygenowe i PCR, wykonywane są w Laboratorium szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 13.00.

- Nie jest wymagana wcześniejsza Rejestracja.
- Co najmniej 2 godziny przed wykonaniem badania nie należy spożywać posiłków i nie pić płynów.
- Prosimy pamiętać o tym, aby zgłaszając się na badanie mieć przy sobie dokument tożsamości.

czwartek, 10 marzec 2022 12:45

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie informuje, że z dniem 01.01.2022 roku obowiązuje nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ważne informacje
Certyfikaty

Fundacja "Zdrowie Nasze"