Prezes Zarządu

Beata Hinc

tel. (59) 822 85 21

Dyrektor do spraw Medycznych

Maciej Nogalski

tel. (59) 822 85 21

Pielęgniarka Naczelna

Lilianna Płotek

tel. (59) 822 85 32

Główny Księgowy

Ewa Chrzan

tel. (59) 822 85 24