Informacja dotycząca wznowienia porodów rodzinnych

Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 08 maja, od godz. 8.00 zostanie przywrócona możliwość odbywania porodów rodzinnych w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o. o.

Obowiązywać będą następujące ZASADY:
1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca (ojciec dziecka, w szczególnych przypadkach inna bliska osoba).

2. Osoba towarzysząca powinna mieszkać z rodzącą, co najmniej przez 14 dni przed porodem; w dniu porodu musi być:
a) zdrowa,
b) nie może być objęta kwarantanną, izolacją,
c) nie miała styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 w ciągu 14 dni od terminu porodu.


3. Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem.


4. Przy przyjęciu do szpitala, osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom, co pacjentka rodząca, tj. ma sprawdzaną temperaturę ciała oraz musi wypełnić formularz ankiety epidemiologicznej.


5. Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz po wstępnym badaniu i analizie ankiety epidemiologicznej.


6. Osoba towarzysząca powinna :
a) być wygodnie i czysto ubrana,
b) posiadać obuwie zmienne lub ochraniacze na obuwie,
c) podporządkować się poleceniom personelu Sali Porodowej,
d) nie być pod wpływem alkoholu.

7. Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie szpitala zachowuje bezpieczny dystans wobec innych osób, często dezynfekuje ręce oraz ma założony fartuch i maskę medyczną, którą należy zmieniać co 4 godziny.

8. Szpital nie zapewnienia masek medycznych pacjentkom i osobom towarzyszącym, należy je dołączyć do wyprawki dla dziecka i rzeczy dla pacjentki.

9. Osoba towarzysząca nie opuszcza Sali porodowej, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego, stara się zachować maksymalny dystans do personelu medycznego, a po 2 godzinach od porodu opuszcza szpital.

10. W przypadku porodu zabiegowego lub cięcia cesarskiego, nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej.

W dalszym ciągu obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentek w szpitalu.

Prosimy o stosowanie się do powyższych zasad.

Zgodnie z Zarządzeniem z dnia 01.03.2020r. cena za uczestnictwo przy porodzie rodzinnym wynosi 123 zł brutto.

Ważne informacje
Certyfikaty

Fundacja "Zdrowie Nasze"