Informacja

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp z o.o.

informuje, że w związku z przekroczeniem limitu świadczeń określonego w umowie kontraktowej NFZ
na rok 2016
ogranicza się liczbę przyjęć ambulatoryjnych w Poradni położniczo-ginekologicznej w grudniu 2016 roku.

W okresie od 1 do 31 grudnia 2016 w Poradni położniczo-ginekologicznej świadczenia będą udzielane
wyłącznie w przypadkach nagłych, uzasadnionych względami medycznymi, bądź wynikających z planu opieki okołoporodowej.

Ważne informacje
Certyfikaty

Fundacja "Zdrowie Nasze"