1. Doposażenie w sprzęt do opieki nad ciężarną, płodem i noworodkiem w Szpitalu Powiatu Bytowskiego
  2. Wymiana i zakup sprzętu zabiegowego i sterylizującego
  3. Poprawa bezpieczeństwa pacjentów i efektywności świadczeń Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o. o. w ramach regionalnego systemu zdrowia poprzez zwiększenie wykorzystania technologii IT
  4. Wyrównanie dostępu do usług zdrowotnych poprzez kompleksowość opieki nad pacjentem Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w ramach świadczeń stacjonarnych szpitalnych
  5. "Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów"