Oddział Neonatologiczny

Koordynator Oddziału:

lek. med. WIESŁAW KSYCIŃSKI – specjalista w zakresie neonatologii i pediatrii

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr BEATA KURKOWSKA

Telefon:

Oddział - (59) 822 87 34

Ilość łóżek: 11
Średni pobyt pacjenta w oddziale: 3 dni

Lekarze pracujący w oddziale:

lek. med. BEATA BIGDA-ŚWIĄTEK - specjalista II-go stopnia w zakresie pediatrii
lek. med. MARTA WRYCZ REKOWSKA - specjalista w zakresie pediatrii
lek. med. JAKUB MATYS – lekarz w trakcie specjalizacji z pediatrii
lek. med. LIDIA POKROVSKAYA – specjalista w zakresie pediatrii

Pozostały personel:

Pielęgniarki- 7 osób

Opis oddziału:

Oddział składa się z: kącika noworodkowego umieszczonego przy bloku porodowym, sali adaptacyjnej, sali reanimacyjnej, sali dla noworodków z cięć cesarskich, dyżurki pielęgniarek.

Harmonogram dnia oddziału

07.310 – 08.00Toaleta poranna
08.00 – 09.00Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, pobieranie krwi na badania laboratoryjne
08.20 – 09.00Wizyta lekarska
09.00 – 11.00Wykonywanie zleceń lekarskich, szczepienia ochronne
11.00-.06.00Obserwacja, doraźne zlecenia, pomoc w karmieniu, pielęgnacja.
14.00-18.00Sugerowane godziny odwiedzin

Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela:

  • Ordynator codziennie w godz. 09.00- 11.00

Zakres świadczonych usług:

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W ODDZIALE NEONATOLOGII