Praca!

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

Część 1 - Koordynacja oddziałem Neonatologii
dla lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii lub neonatologii oraz staż pracy w zawodzie, co najmniej 5 lat w zakresie: kompleksowych usług lekarskich oraz zarządzania i koordynacji w Oddziale Neonatologii

Część 2 - Oddział Pediatrii i Neonatologii
kompleksowe usługi lekarskie dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii lub neonatologii

Więcej informacji w linku

Ważne informacje
Certyfikaty

Fundacja "Zdrowie Nasze"