INFORMACJA

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie informuje, że z dniem 01.01.2022 roku obowiązuje nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.Z treścią nowego Zakładowego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych można się zapoznać w Dziale Personalnym Szpitala.

Dział Personalny Szpitala

Ważne informacje
Certyfikaty

Fundacja "Zdrowie Nasze"