PUNKT POBRAŃ W SYSTEMIE DRIVE-THROUGH

Punkt pobrań w systemie drive-through w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o. o. pobiera wymazy do badania PCR w kierunku SARS-COV-2 w dwunastym dniu obowiązkowej kwarantanny, 7 dni w tygodniu w godzinach: 10.00 – 12.00.

W celu ustalenia daty i godziny pobrania należy zarejestrować się telefonicznie pod numerem: 731 997 391. Rejestracja jest czynna codziennie w godzinach między 13.00 a 19.00.

Prosimy nie opuszczać samochodu – badanie odbywa się przez otwartą szybę.


Oznakowany wjazd na teren Szpitala Powiatu Bytowskiego sp. z o. o. bramą od strony ul. Lęborskiej, wyjazd po pobraniu wymazu zgodnie z oznaczeniem w stronę ul. Lęborskiej..

Ważne informacje
Certyfikaty

Fundacja "Zdrowie Nasze"